Kredietopzegging

Bij kredietrelaties worden de contractuele rechten en verplichtingen van een kredietnemer en een kredietgever (doorgaans een bank) in eerste instantie bepaald door de inhoud van een kredietovereenkomst en eventueel daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Vaak behouden banken zich contractueel het recht voor om een kredietovereenkomst per direct op te zeggen, indien een kredietnemer niet voldoet aan bepaalde contractvoorwaarden. Desondanks geldt dat een bank een krediet niet zomaar mag opzeggen.