Debt-service ratio

Winst voor rente, afschrijving en belasting/ jaarlijkse te betalen rente en aflossing.