Crediteurenakkoord

Bij een crediteurenakkoord komt u met uw crediteuren overeen een deel van de bij hen openstaande schulden kwijt te schelden. U sluit een crediteurenakkoord af wanneer uw bedrijf in (grote) liquiditeitsproblemen zit. Een crediteurenakkoord kan op twee manieren tot stand komen: via een buitengerechtelijk akkoord (buiten de rechter om) of via een gerechtelijk akkoord (waarbij de rechter toezicht houdt).