Doorstart

In geval van een koude doorstart wordt (een deel) van de activiteiten van de onderneming in een nieuwe rechtspersoon voortgezet met achterlaten in oude rechtspersoon van zaken die niet aan de nieuwe organisatie ten dienste staan.