Analyse

Door het uitvoeren van Wisescan™ wordt binnen korte tijd (3-7 werkdagen) een analyse verkregen van de aard en mogelijke oorzaken van de liquiditeitsproblemen. 

Deze fase leidt tot een bondig verslag in de vorm van een power point presentatie waarin de ons inziens belangrijkste aandachtspunten staan. Na bespreking en in overleg met de onderneming wordt een Plan van aanpak opgesteld.

Het plan van aanpak is een samenvatting per gebied (commercieel, financieel, personeel, e.d.) van de korte en lange termijn actiepunten waarin opgenomen de mogelijke scenario’s met bijbehorende verantwoordelijkheden, randvoorwaarden en risico’s. Hierin wordt duidelijk aangegeven wie voor welk actiepunt verantwoordelijk is en wanneer het actiepunt moet zijn opgevolgd. Tevens wordt een duidelijke prioritisering aangebracht, zodat de meest acute punten het eerst worden opgevolgd.

Afhankelijk van de aanwezige kennis binnen de onderneming en de omvang en tijdsdruk van het personeel, kan Van Weijs bepaalde actiepunten voor haar rekening nemen, al dan niet gecombineerd met het leiden van de gehele herstructurering. Wij gaan niet weg nadat de actiepunten feitelijk zijn uitgevoerd en effect gaan sorteren, daar bent u pas echt mee geholpen als ondernemer.

De derde en laatste fase, de follow up, is er op gericht te voorkomen dat de onderneming niet in de patronen vervalt die de oorzaak waren van de liquiditeitsproblemen. Tevens kan dan worden bezien of nog additionele maatregelen nodig zijn.