Business finance

Onvoldoende liquiditeit?

Ook goed draaiende ondernemingen kunnen in de situatie komen waarin behoefte is aan extra kapitaal. De partners van Van Weijs hebben de kennis en ervaring om u hands-on te assisteren bij herfinanciering en hebben de toegang tot de juiste partijen.

Daar slechts weinig ondernemingen kunnen bestaan zonder vreemd vermogen is de juiste financiering en een goede relatie met financiers van groot belang.

De juiste financiering

Als bedrijf probeer je altijd zo goed mogelijk in te kopen, de juiste prijs kwaliteit verhouding. Bij de vraag om geld zijn de zelfde criteria aan de orde. In de praktijk wordt echter te vaak de verkeerde partij bij de geldvraag gezocht. Het gevolg hiervan is dat het niet lukt om financiering te vinden of dat men eigenlijk te veel betaald in aandelen of in rente.

Een goede relatie

Financiers blijven graag goed op de hoogte maar wel middels informatie waarmee zij uit de voeten kunnen. Vaak zijn dat begrippen zoals solvabiliteitsratio of debt-service ratio waar ondernemers in hun dagelijkse bedrijfsvoering niet op sturen. De informatie die wel wordt overlegd is niet altijd waar de bank of financier op zit te wachten met alle irritatie van dien over en weer. Uiteindelijk leidt verkeerd of niet tijdig informeren nog wel eens tot onnodige beëindiging van de relatie op kredietopzegging.

Van Weijs weet door haar bancaire achtergrond welke informatie fianciers graag zien en hoe dat het meest effectief te presenteren. Wij bieden u ons netwerk en contacten met financiers zoals banken, private equity firma’s, informal investors en factormaatschappijen