Business recovery

Dreigend faillissement?

Ondernemingen kunnen in (financieel) zwaar weer belanden. Negatieve resulaten, verslechtering van balansposities en liquiditeitsproblemen doen zich dan voor.

In sommige situaties kunnen deze problemen zo snel optreden, dat zelfs de contituïteit van de onderneming in gevaar komt. In zo’n situatie moet snel en doortastend gehandeld worden. Van Weijs kan op zeer korte termijn helpen bij de analyse van de problemen en met een concrete scenario’s komen om de onderneming uit de financiële problemen te helpen. Dit zal vaak een combinatie zijn van reorganisatie, afstoten van activiteiten of activa, herfinanciering, crediteurenakkoord of doorstart.

Vanuit onze praktische ervaring hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld om de knelpunten, oplossingen en kansen (!) van de onderneming snel en adequaat in beeld te brengen.

Wisescan™ van de status van de onderneming op het gebied van strategie, operations, financiën en management en de mogelijke scenario’s die voor de ondernemer open staan.
Op basis van het voor de ondernemer optimale scenario wordt een plan van aanpak samengesteld met concrete actiepunten en wie daar verantwoordelijk voor is.
Monitoring en follow-up van de uitvoering en ter voorkoming dat in oude patronen vervallen wordt.

Wij kunnen bij acute problemen, zoals bijvoorbeeld (de dreiging van) beslaglegging, parate executie of faillissementsaanvragen zeer snel handelen om de belangen van de betrokken partijen zo goed mogelijk te behartigen. Echter, hoe eerder wij bij (financiële) problemen van de onderneming betrokken worden, hoe makkelijker en effectiever wij u kunnen assisteren bij het verhelpen van de problemen.

Indien u als ondernemer dus te maken krijgt met teruglopende bedrijfsresultaten, liquiditeitskraptes e.d., aarzelt u dan niet om ons snel in te schakelen. Wij hanteren het uitgangspunt dat wij onze kosten minimaal drie keer terugverdienen.