Waarom Van Weijs

 • Ervaren corporate recovery specialisten
 • Spreken zowel de taal van de ondernemers als van de bankier
 • Kunnen het eigen vermogen versterken
 • Maken dat u als ondernemer weer verder kunt

Van Weijs staat middelgrote ondernemingen bij met liquiditeitsproblemen. Vaak zijn dit familiebedrijven.

Aan een liquiditeitsprobleem, wat wij zien als het symptoom, kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen, bijvoorbeeld:

 • Slechte rentabiliteit, verlies
 • Faillissement van een grote klant
 • Problemen met de bank
 • Groei van het werkkapitaal (debiteuren, voorraden)
 • Snel toenemende investeringen
 • Financiering van overnames
 • Incidentele grote financiele tegenslagen
Veel ondernemingen komen geleidelijk in een dergelijke situatie terecht. Van Weijs lost eerst het symptoom, het gebrek aan liquiditeit, op.

Vervolgens pakken wij ook de achterliggende oorzaak aan. Daarmee wordt voorkomen dat de problemen zich opnieuw voordoen. Dit resulteert in een sterk en toekomst gericht bedrijf.
Gedurende het traject is Van Weijs voor de ondernemer een volwaardige partner.

Onze aanpak kenmerkt zich als volgt:
 • concrete, praktische, korte rapportages met hands-on aanbevelingen
 • nauwe samenwerking met -en naast- de ondernemer
 • implementatie van de aanbevelingen
 • gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen Van Weijs en ondernemer
De managing partners van Van Weijs hebben allen hands-on ervaring met herpositionering en reorganisatie van ondernemingen. De ene partner vanuit een rol als bankier, de andere vanuit een rol als accountant en de derde als ondernemer. Wij weten waar we over spreken en zijn specialisten op het vakgebied van herstructurering, ofwel “business recovery”, herfinanciering ofwel “business finance” en heroriëntatie, ofwel “business discovery”.